RoHS-certificering

RoHS-certificering

RoHS is een verplichte norm die is vastgesteld door de wetgeving van de Europese Unie en de volledige titel is de richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
De standaard is formeel geïmplementeerd sinds 1 juli 2006. Het wordt voornamelijk gebruikt om de materiaal- en procesnormen van elektrische en elektronische producten te reguleren om het beter voor de gezondheid van de mens en voor de bescherming van het milieu te maken.
De norm is bedoeld om lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylen in elektrische en elektronische producten te elimineren.