Hoogwaardige technologie

Hoogwaardige technologie

High Technology Expertise verwijst in het algemeen naar ingezeten ondernemingen die continu onderzoek en ontwikkeling en transformatie van technologische prestaties verrichten in het kader van"nieuwe en hoogtechnologische velden die door de staat worden ondersteund"afgekondigd door de staat, kernonafhankelijke intellectuele eigendomsrechten van ondernemingen vormen en op deze basis bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Het zijn kennisintensieve en technologie-intensieve economische entiteiten.